เนื้อปลาปรุงรสอบกรอบพร้อมทาน AAAAAA (Thai ClassicTopping)