เกี่ยวกับเรา


ประวัติความเป็นมา
   จากธุรกิจภายในครอบครัว เริ่มต้นจากการเป็น ผู้ค้าส่ง วัตถุดิบ อาหาร ทะเลสด ให้กับ โรงงานอาหารทะเลแปรรูปภายในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นศูนย์ กลางการค้าอาหารทะเลที่สำคัญ ของประเทศไทย ต่อมาได้รับความไว้วางใจ จากผู้ส่งออก และ ผู้ผลิต อาหารทะเล แช่เย็น แช่เยือกแข็ง และโรงงานอาหารทะเลแปรรูป ขนาดใหญ่ จึงได้ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วน จำกัด มารีนเนอร์ เมื่อปี 2546 ทำให้เราเป็น หนึ่งในผู้จัดหาวัตถุดิบรายสำคัญ ให้กับโรงงาน อุตสาหกรรมอาหารทะเลต่างๆ ภายในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร และ จังหวัดใกล้เคียง ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางด้าน ธุรกิจอาหารทะเล เป็นเวลานานกว่า 40 ปี

   ปัจจุบัน ด้วยจำนวนความต้องการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทำให้เราขยายธุรกิจโดย ก่อตั้ง บริษัท มารีนเนอร์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อผลิต และ จัดจำหน่าย อาหารทะเลแปรรูปพร้อมทาน ภายใต้ แบรนด์ ชาวเล

บริษัท มารีนเนอร์ กรุ๊ป จำกัด
   บริษัท มารีนเนอร์ กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดย กลุ่มผู้บริหาร มืออาชีพ ด้วยการผสมผสาน ระหว่าง กลุ่ม ผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญ ในวงการ ธุรกิจทางด้านอาหารทะเล บวกกับ พลัง และความคิดที่ทันสมัย ของทีมผู้บริหาร สายเลือดใหม่ ได้คัดสรร วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการปรุง ด้วยรสชาติที่ กลมกล่อม พร้อม รับประทาน นำมาซึ่งผลิตภัณฑ์อาหาร ทะเลแปรรูป ที่มีความแตกต่าง และ สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่ม ทางเลือกใหม่ ่ให้กับ ผู้บริโภค

  ป้จจุบัน บริษัท มารีนเนอร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลทานเล่น และเนื้อปลาปรุงรส อบกรอบพร้อมทาน ภายใต้ แบรนด์ ชาวเล